תרגול רכב פרטי / שיעור 6

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?

 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
3967
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

 • השלט הצהוב הוא שלט פרסום לבעל העניין.
 • השלט אינו תמרור ולכן המסר אינו חוקי.
 • המסר שבתמרור מוגבל לדרך עירונית בלבד.
 • התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר ועניין.
3963
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

 • ס-130
 • ס-55
 • ס-31
 • ס-131
31801
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

 • הדלק אורות והיכנס לקטע, זכות הקדימה היא שלך.
 • צפור ממושכות והיכנס לקטע.
 • תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
 • היכנס לקטע כרגיל והשתדל לחלוף על פני הרכב שממול.
3579
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

 • תעצור תמיד במקום שבו שדה הראייה הוא הטוב ביותר.
 • אחרי קו העצירה, ובאין קו עצירה – עצור לפני קו הצומת.
 • אחרי מעבר החצייה, ובאין מעבר חצייה – במקום שבו שדה הראייה הטוב ביותר.
 • לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - עצור לפני מעבר החצייה.
3190
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: היכן מוצב התמרור?

 • בתוך הצומת.
 • אחרי הצומת.
 • במרחק סביר מהצומת.
 • אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור.
3426
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

 • רק אם צבעו לבן.
 • רק בתחום דרך עירונית.
 • רק אם מוצב לצדו תמרור אחר.
 • תמיד.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

 • פ-151
 • ס-130
 • ס-131
 • ס-31
31802
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

 • 438
 • 304
 • 302
 • 402
3391
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?

 • 815
 • 221
 • 901
 • 216
31535
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: מה פירוש התמרור?

 • יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך.
 • סע בכיוון החץ. הכניסה אסורה לאופניים.
 • כביש מהיר לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
3590
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: תוקפו של התמרור עד:

 • לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת.
 • לצומת המרומזר הקרוב בלבד.
 • לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
 • לתמרור המציין דרך שאינה עירונית.
3524
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

 • מקום חנייה מוסדרת על ידי הרשות המקומית.
 • הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
 • מקום עצירה וחנייה לפני מפגש מסילת ברזל.
 • כל עצירה או חנייה אסורות.
3682
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

 • שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
 • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור ירוק יציב (לא מהבהב).
 • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב עם אור אדום.
 • שים לב! מיד לאחריו יופיע אור צהוב מהבהב (לא יציב).
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: מה פירוש התמרור?

 • הפנייה ימינה או שמאלה אסורה.
 • הנסיעה קדימה אסורה.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
3552
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה פירוש התמרור?

 • מקום מפגש מסילת ברזל.
 • מקום מפגש בדרך מהירה.
 • צומת קמץ לפניך.
 • צומת הצטלבות.
3420
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

 • 127
 • 107
 • 151
 • 150
31803
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

 • מותר, כששטח ההפרדה סלול.
 • מותר, בתנאי שהנסיעה זהירה ואטית.
 • אסור.
 • מותר, רק לשם חצייתו.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?

 • רשאי, רק בכביש חד-סטרי.
 • כן.
 • רשאי, ביום בלבד.
 • לא.
3497
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

 • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
 • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
 • סע בנתיב הימני בלבד.
 • עצור מתחת לחץ הירוק.
3726
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:

 • כביש ללא מוצא.
 • דרך עירונית.
 • דרך שאינה עירונית ואינה דרך מהירה.
 • דרך מהירה.
3960
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

 • האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב שמימין.
 • עבור במהירות את המקום והשתלב בתנועה.
 • תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
 • עצור ותן זכות קדימה.
3180
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

 • 220
 • 306
 • 149
 • 136
31570
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: מה משמעות התמרור?

 • פנס כתום מהבהב – מתריע על התקרבות למפגש מסילת ברזל.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – מתריע על התקרבות להתמזגות דרכים.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – כאשר הרמזור יצא מכלל פעולה.
 • פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
31321
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: תוקפו של התמרור עד:

 • לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור.
 • לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה המסילה.
 • לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
3531
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש התמרור?

 • זהירות, עבודות בכביש.
 • הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
 • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
 • הכניסה מותרת לטרקטור ולרכב עבודה.
3574
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

 • לעקוף את הרכב שלפנים, מכיוון שמוטב לנסוע בכביש פנוי.
 • להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
 • להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים, כדי שלא יסונוור.
 • להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני השמש.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

 • לא, כי מידותיו קטנות ממידותיהם של התמרורים הרגילים.
 • לא, התמרור אינו מחייב. הוא בגדר המלצה בלבד.
 • לא, כי הוא לא אושר על ידי משרד הרישוי.
 • כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: מה פירוש התמרור?

 • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב, למעט לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי.
 • נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית.
 • נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
 • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על ארבעה גלגלים.
3531
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לכלי רכב, לרבות עגלת יד.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל כלי רכב.
 • הכניסה מותרת לפרשים בלבד.
 • הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
3575