תרגול רכב פרטי / שיעור 6

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

 • 109
 • 622
 • 145
 • כל ארבעת התמרורים.
3358
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

 • 205
 • 115
 • 208
 • 119
3365
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ - 40 קמ"ש.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
3153
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

 • 806
 • 821
 • 513
 • 101
3362
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

 • 114
 • 145
 • 122
 • 121
3369
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

 • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
 • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
 • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
 • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
3363
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: מה משמעות התמרור?

 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • התחלת תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של כלי רכב אחר אסורה.
3571
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

 • כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
 • משום ששני התמרורים חשובים פחות משאר התמרורים.
 • כדי לאפשר להולכי רגל להבחין בתמרורים המוצבים שלא בכיוון הליכתם.
 • משום ששני התמרורים חשובים יותר משאר התמרורים.
3310
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

 • 208
 • 207
 • 117
 • 205
3360
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

 • 302
 • 124
 • 102
 • 301
3355
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

 • 139
 • 114
 • 147
 • 101
3356
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

 • 307
 • 145
 • 124
 • 620
3361
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

 • במקום שבו תוכל לראות את התנועה בדרך החוצה (בלי להיכנס לצומת).
 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני מעבר החצייה בכל מקרה.
 • לפחות עשרה מטרים לפני הצומת.
3183
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור בכל תנאי.
 • מותר, אם מוניות אינן חונות במקום.
 • מותר, רק לצורך העלאת נוסעים.
 • אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.
3215
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני קו העצירה וסמוך אליו.
 • אין חשיבות למקום העצירה, אך יש לעצור לפני הכניסה לצומת.
 • אחרי מעבר החצייה, אבל לפני הצומת.
3182
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

 • עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה.
 • עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין, בדרך החוצה.
 • תן זכות קדימה לרכב (אחר) הנכנס או מתקרב לצומת מכביש אחר.
 • עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.
3181
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

 • יש לך זכות קדימה על פני הולכי הרגל במעבר החצייה, ולכן המשך לצומת כרגיל.
 • האט את נסיעתך ונהג על פי כללי מתן זכות הקדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא ממולך.
 • עצור עד להופעת האור הירוק ברמזור.
3186
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

 • 702
 • 122
 • 114
 • 705
3367
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: מה משמעות התמרור?

 • פנס כתום מהבהב – מתריע על התקרבות למפגש מסילת ברזל.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – מתריע על התקרבות להתמזגות דרכים.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – כאשר הרמזור יצא מכלל פעולה.
 • פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
31321
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

 • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
 • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
 • סע בנתיב הימני בלבד.
 • עצור מתחת לחץ הירוק.
3726
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?

 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
3967
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

 • 123
 • 301
 • 115
 • 310
3370
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

 • לעקוף את הרכב שלפנים, מכיוון שמוטב לנסוע בכביש פנוי.
 • להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
 • להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים, כדי שלא יסונוור.
 • להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני השמש.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

 • האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב שמימין.
 • עבור במהירות את המקום והשתלב בתנועה.
 • תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
 • עצור ותן זכות קדימה.
3180
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

 • 128
 • 134
 • 130
 • 133
3371
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

 • לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול.
 • האיסור שבתמרור חל רק על עצירה בכביש.
 • האיסור חל רק על עצירה בשול.
 • התמרור אוסר עצירה בשני צדי הכביש.
3015
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

 • עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה.
 • האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום ברמזור.
 • האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא משמאל בלבד.
3186
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

 • תלוי בעומסי התנועה.
 • ארבע פעמים.
 • פעם אחת.
 • שלוש פעמים.
3093
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

 • 136
 • 135
 • 226
 • 306
3368
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה מורה התמרור?

 • האט ותן זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
 • עצור ותן זכות קדימה.
 • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.
3184