תרגול רכב פרטי / שיעור 6

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: מה פירוש התמרור?

 • מרחק עד הכביש הקרוב (בק"מ).
 • מספרה של דרך מהירה.
 • מרחק עד לצומת הקרוב (בק"מ).
 • מספרה של דרך אזורית.
3605
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה פירוש התמרור?

 • קצה רחוב משולב.
 • רחוב משולב. החנייה אסורה.
 • אזור שמותר לילדים לשחק בו בליווי מבוגרים בלבד.
 • המהירות המרבית המותרת מכאן ואילך היא 30 קמ"ש.
3630
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?

 • הפרדה בין שול הדרך לבין הכביש.
 • סימון נתיב נסיעה לאופנועים.
 • מקום שנעשות בו עבודות בכביש.
 • נתיב לתחבורה ציבורית.
3633
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: מה מציין התמרור?

 • מלון לפניך.
 • מסעדה.
 • תחנת רענון לנהגים.
 • מאהל דרכים.
3624
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: מה פירוש התמרור?

 • אתר מחנאות או חניון לילה.
 • אתר חפירות ארכאולוגי.
 • נקודת מנוחה לנהגים.
 • אתר הנצחה של קרן קימת.
3603
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה פירוש התמרור?

 • נהג, שים לב! אופניים בדרך.
 • שביל לאופניים בלבד.
 • נתיב מיוחד לאופנועים ולאופניים בלבד.
 • איסור כניסה לאופניים.
3577
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

 • הפרדה בין נתיב לתחבורה ציבורית לנתיבים אחרים.
 • הפרדה בין רכב לא מנועי לרכב מנועי.
 • הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.
 • שטח הפרדה בכביש חד-סטרי.
3636
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה פירוש התמרור?

 • תן זכות קדימה בדרך צרה.
 • זהירות, תנועה חד-סטרית לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי בעל נתיב אחד.
 • מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
3623
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

 • עליך להדליק את אורות החזית.
 • מותר לך להחליף נתיב.
 • מותר לך לעקוף רכב אחר.
 • עליך להדליק את אורות הערפל.
3616
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?

 • סימון להבלטה ולהדגשה של מדרכות בגבהים שונים.
 • אסורה כל עצירה, למעט סוג רכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור.
 • החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה.
 • החנייה לרכב ציבורי מותרת ובלתי מוגבלת.
3609
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: מה פירוש התמרור?

 • החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לרכב פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק״ג.
 • החנייה על מדרכה מותרת, ובלבד שרוחב המדרכה יותר משישה מטרים.
 • החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לכל רכב.
 • החנייה על המדרכה אסורה.
3627
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • מותר לחצות את הקווים רק אם קו הקטעים מסומן מצד ימין של הקו ההפרדה הרצוף.
 • ניסויים בצבע בכביש.
 • בקרוב יתחיל קו הפרדה רצוף.
 • מותר לחנות בכביש בצד שבו קו הקטעים.
3640
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: מה פירוש התמרור?

 • הכביש הולך ומתרחב.
 • מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.
 • פנייה שמאלה או ימינה לפניך.
 • מותר לעצור בצד שמאל של הכביש.
3622
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: מה משמעותו של התמרור?

 • אסור לחנות במרחק של יותר מ-30 ס"מ מהמדרכה.
 • אזור מיתון תנועה.
 • אסור לנסוע במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש.
 • קצה אזור 30 קמ״ש.
3631
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: מה משמעות התמרור?

 • נתיב חד-סטרי לאופניים.
 • שביל לאופניים ולאופנועים.
 • שביל לאופניים בלבד.
 • הכניסה אסורה לאופניים.
3618
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

 • 20 קמ״ש.
 • 60 קמ״ש.
 • 30 קמ״ש.
 • 50 קמ״ש.
3628
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה מציין התמרור?

 • שירותים ציבוריים.
 • מזנון או בית קפה.
 • מאהל דרכים.
 • מפעל ליציקת זכוכית.
3625
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: מה פירוש התמרור?

 • מותרת עצירה בלבד – לרכב של נכה.
 • מעבר לעגלות נכים ממונעות בלבד.
 • חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה כבתמרור.
 • חנייה לרכב של כל נכה.
3216
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

 • כביש דו-סטרי.
 • ציר הכביש או קו נתיב.
 • מותר לעקוף בכל עת.
 • לעולם אין לנסוע משמאל לקו.
3634
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: מה פירוש התמרור?

 • מיד יהיה ברמזור אור אדום בלבד.
 • בפנייה ימינה תן זכות קדימה להולכי רגל.
 • חצה במהירות את הצומת.
 • היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק.
3608
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

 • עד לצומת הבא.
 • עד לתמרור המציין כניסה לתחום דרך עירונית.
 • עד למעבר החצייה הקרוב.
 • עד 150 מטרים ממקום הצבת התמרור.
3618
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: מה פירוש התמרור?

 • קצה אזור מיתון תנועה.
 • אסור לנסוע במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש.
 • המהירות המרבית המותרת היא 30 קמ״ש.
 • תחילת אזור 30 קמ״ש.
3632
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

 • מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
 • קו קטעים בצבע לבן: כביש חד-סטרי.
 • קו-עצירה לפני צומת.
 • נתיב לתחבורה ציבורית.
3635
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: מה פירוש התמרור?

 • כביש חד-סטרי לפניך.
 • הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך.
 • לנוסע בנתיב הימני אסור לסטות לנתיב אחר.
 • הנסיעה קדימה אסורה לרכב ציבורי.
3607
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה מציין התמרור?

 • רחוב משולב.
 • אזור שאסור לילדים לשחק בו.
 • אזור שהחנייה אסורה בו.
 • קצה רחוב משולב.
3628
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש התמרור?

 • סגור בפני כל רכב בשני הכיוונים.
 • לפניך רחוב חד-סטרי.
 • זהירות, אתה נכנס לאזור שיש בו הגבלת מהירות.
 • האט. לפניך מקום מסוכן שלגביו לא נקבע סימון מיוחד.
3490
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: צורתם של תמרורי אזהרה היא:

 • בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מטה.
 • עיגול – כמעט תמיד.
 • ריבוע או מלבן.
 • בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מעלה.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

 • תחילת דרך משובשת לפניך.
 • שטח הפרדה בדרך שאינה עירונית.
 • בקרוב יסומן קו הפרדה רצוף כפול.
 • כביש חד-סטרי לפניך.
3639
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

 • 702
 • 122
 • 114
 • 705
3367
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרור?

 • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
 • עקיפת רכב פרטי אסורה.
 • העקיפה אסורה לאוטובוסים.
 • העקיפה אסורה לרכב מסחרי.
3386