תרגול רכב פרטי / שיעור 6

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?

 • מותרת, בשולי הדרך בלבד.
 • אסורה.
 • מותרת, ובלבד שיקפידו על זהירות רבה.
 • מותרת.
3567
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה פירוש התמרור?

 • דרך מהירה ללא מחלפים.
 • התמזגות אלכסונית עם דרך מהירה.
 • קצה הדרך המהירה.
 • כניסה לדרך מהירה.
3568
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: מה פירוש התמרור?

 • גשר עילי מעל דרך מהירה.
 • מחלף בדרך מהירה לפניך.
 • יציאה מדרך מהירה.
 • כניסה לדרך מהירה.
3147
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה ופנה לפני התמרור.
 • פנה פניית פרסה ימינה בצומת הקרוב.
 • פנה ימינה אחרי התמרור.
 • סע שמאלה ואחר כך ימינה.
3544
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: מה מציין התמרור?

 • מותר לחנות גם בכיוון ההפוך לכיוון התנועה.
 • מעגל תנועה לפניך.
 • מזרקה פעילה.
 • הנהג חייב לפנות פניית פרסה.
3550
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה משמעות התמרור?

 • תחנת הסעה. עצירה וחנייה של כל רכב אחר אסורות.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
 • תחנת קו שירות למוניות ולאוטובוסים לנסיעות מיוחדות.
 • עצירה וחנייה של כל רכב אסורות בתחום של 20 מטרים.
3215
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

 • עבור את התמרור מימינו. רק לנוהג ברכב ציבורי מותר לעבור משמאל לתמרור.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה.
 • מותר לך לעבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני או השמאלי.
 • עבור את התמרור רק משמאלו.
3552
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה פירוש התמרור?

 • פנה שמאלה מאחורי התמרור.
 • סע רק שמאלה. פניית פרסה אסורה.
 • סע שמאלה - פנה לפני התמרור.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
3541
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
 • מותר תמיד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית.
3562
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: כאשר מוצב התמרור הזה:

 • מותר לכל רכב לחנות ולהמתין לנוסעים.
 • מותר להעלות לא יותר משישה נוסעים בכל מונית.
 • אסור להוריד נוסעים בתחום התמרור.
 • מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד.
3215
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: מה פירוש התמרור?

 • בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
 • לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. עבור את המעגל מימינו.
3550
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב אטי בלבד.
3540
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: מה פירוש התמרור?

 • דרך לרכב משא בלבד.
 • דרך לרכב לא מנועי בלבד.
 • דרך לרכב מנועי בלבד.
 • דרך לרכב ציבורי בלבד.
3562
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

 • כן, במהירות נסיעה של 55 קמ״ש לפחות.
 • לא.
 • כן, במהירות נסיעה של 55 קמ״ש לכל היותר.
 • כן, בדרך מהירה בלבד.
3564
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: מה פירוש התמרור?

 • רחוב מימין ללא מוצא.
 • לך יש זכות קדימה בדרך החוצה.
 • דרך לרכב מנועי בלבד.
 • כניסה מיוחדת לבתי ספר או גני ילדים.
3556
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה פירוש הסמל?

 • חניון לתיקון אוטובוסים בלבד.
 • חניון-לילה לאוטובוסים בלבד.
 • חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד.
 • חנה וסע.
3548
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

 • מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
 • אסור לעקוף – עד למקום שבו מוצב תמרור "קצה איסור עקיפה".
 • אסור לעקוף – עד למקום ששם הופך קו הקטעים לקו רצוף.
 • מותר לך לעקוף רכב אטי בלבד.
3557
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

 • עבור רק משמאל. לתחבורה ציבורית מותר לנסוע גם מימין.
 • עבור רק מימין. לתחבורה ציבורית בלבד מותר לעבור גם משמאל.
 • נהג ישר (קדימה) בלבד.
 • עבור מימין או משמאל לפי בחירתך.
3513
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

 • מותר למשאיות לנסוע בכביש בכיוון ההפוך.
 • אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת רק לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
 • אתה נכנס לכביש שבו שני נתיבים לכל כיוון.
 • אתה נמצא בכביש חד-סטרי. לרכב שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג הכביש הוא דו-סטרי.
3560
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

 • יש עלייה תלולה לפניך.
 • מותר לנסוע ישר קדימה מהנתיב השמאלי בלבד.
 • הכביש שמעבר לצומת הוא כביש חד-סטרי.
 • מותר לנסוע ישר קדימה בלבד.
3545
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: מה פירוש התמרור?

 • כניסה לכביש חד-סטרי.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • סע ישר קדימה בלבד.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
3545
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: מה פירוש התמרור?

 • המהירות המרבית המותרת בכביש היא 55 קמ״ש.
 • דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).
 • הנסיעה במהירות הנמוכה מן המהירות שצוינה בתמרור (בקמ"ש) אסורה.
 • הנסיעה במהירות הגבוהה מן המהירות שצוינה בתמרור (בקמ"ש) אסורה.
3564
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

 • מותר, רק בשעות היום.
 • מותר, בצומת מרומזר.
 • אסור.
 • מותר, רק בצומת.
3545
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.
 • כשאתה נוסע במעגל התנועה עליך לתת זכות קדימה למתקרבים למעגל מהזרועות השונות.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
3550
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה פירוש התמרור?

 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני בלבד.
 • דרך מפותלת לשני כיווני הנסיעה בצומת הקרוב.
 • סע ימינה או שמאלה.
 • פניית פרסה שמאלה אסורה.
3549
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש התמרור?

 • הפנייה ימינה או שמאלה אסורה.
 • הנסיעה קדימה אסורה.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
3552
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור תמיד.
 • מותר תמיד – גם אם מוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • מותר בצומת מרומזר; אסור בצומת לא מרומזר.
 • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
3541
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

 • רכב המשמש לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
 • רכבת בלבד.
 • אוטובוס סיור בלבד.
 • רכב המסיע יותר משני נוסעים.
3560
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

 • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
 • אסור.
 • מותר – באור יום בלבד.
 • מותר - גם אם מוצב תמרור האוסר זאת.
3539
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרור?

 • מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • מותר לך לנסוע בכל נתיב בכביש.
 • לך יש זכות קדימה על פני כלי הרכב המתקרבים ממול.
3473