תרגול רכב פרטי / שיעור 6

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

 • מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
 • אסור לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
 • סע בכיוון החץ הצהוב בלבד.
 • הנסיעה בכביש מותרת מצד ימין של הקו הצהוב שבכביש.
3513
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה פירוש התמרור?

 • מכאן ואילך אסור לחנות.
 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • מכאן ואילך החנייה מותרת.
 • קצה איסור עקיפה.
3527
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

 • 212
 • 303
 • 210
 • 209
3523
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

 • סע! לך זכות קדימה בצומת שלפניך.
 • יש לעצור ולהמשיך בנסיעה: לך יש זכות קדימה בצומת.
 • יש לעצור עצירה מוחלטת ולהסתכל ימינה ושמאלה ולבחון את התנועה המגיעה.
 • יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו.
3443
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

 • זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים המוצבים במקום.
 • ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. אין לשים לב אליו במיוחד.
 • זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר להמשיך בנסיעה.
 • זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
3093
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה פירוש התמרור?

 • עצור ותן זכות קדימה לרכב המתקרב מולך.
 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • סכנה כללית.
 • תן זכות קדימה לכל רכב המתקרב אל הצומת.
3443
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: תוקפו של התמרור עד:

 • לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור.
 • לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה המסילה.
 • לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
3531
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב אטי בלבד.
3540
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

 • אין הגבלת מהירות.
 • 60 קמ״ש.
 • 50קמ"ש.
 • 30 קמ״ש.
3519
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

 • 425
 • 432
 • 220
 • 301
3522
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: עד היכן תוקפם של התמרורים?

 • עד לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • תוקפם של תמרורים אלה יפוגו בהתקרבך לאזור מאוכלס בצפיפות.
 • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת או עד תמרור הקובע קצה קטע של מהירות מיוחדת.
 • עד לרמזור הקרוב, ובתנאי שהאור ברמזור דולק האור הירוק.
3512
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: מה פירוש התמרור?

 • עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
 • העצירה מותרת, אבל החנייה אסורה.
 • העצירה והחנייה מותרות, פרט לשבתות ולחגים.
 • אסורה עצירת רכב בשני צדי הדרך.
3015
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

 • 622
 • 111
 • 145
 • 109
3504
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?

 • אם סומן קו עצירה, עצור מיד אחרי הקו.
 • במרכז הצומת, במקום ששם שדה הראייה הטוב ביותר.
 • אם סומן קו עצירה, עצור לפני הקו וסמוך לו. אם אין קו עצירה, עצור במקום שבו תוכל לראות את התנועה.
 • עצור לפני הצומת, בכל מקום שתחפוץ.
3184
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: מה פירוש התמרור?

 • עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
 • עצור לרגע והמשך בדרכך.
 • עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך – בעת ביצוע עבודות בדרך.
3537
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה פירוש התמרור?

 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • כניסה לאזור דרכים עירוניות.
 • דרך פנימית העוברת בקיבוץ או במושב בלבד.
 • זהירות, מוסדות ציבור.
3519
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה פירוש התמרור?

 • סע ימינה. פנה אחרי התמרור.
 • פנייה שמאלה ואחר כך ימינה.
 • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
 • דרך מפותלת.
3539
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: תוקפו של התמרור עד:

 • לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה לאזור דרכים עירוניות.
 • לתמרור יציאה מדרך עירונית.
 • לתמרור המבטל אותו.
 • לצומת המרומזר הקרוב.
3528
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

 • כן. הכניסה אסורה לרכב משא בלבד.
 • כן. הכניסה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
 • כן.
 • לא.
3505
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
 • הכניסה מותרת רק לרכב דו-גלגלי המשמש ללימוד נהיגה.
 • הכניסה מותרת לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
 • הכניסה אסורה לנהגים חדשים.
3528
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: תוקפו של התמרור:

 • עד לתמרור מהירות מיוחדת.
 • עד לצומת המרומזר הקרוב.
 • עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס.
 • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
3015
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: תוקפו של התמרור עד:

 • לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת.
 • לצומת המרומזר הקרוב בלבד.
 • לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
 • לתמרור המציין דרך שאינה עירונית.
3524
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: מה מציין התמרור?

 • קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
 • קצה תחום של חנייה ועצירה לרכב.
 • קצה תחום אזור דרכים עירוניות.
 • קצה התחום של דרך מהירה.
3530
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין.
 • שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת ממול.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל.
3184
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?

 • אתה נכנס לאזור שבו יש עבודות בדרך.
 • דרכים אלו עוברות בקיבוץ או במושב בלבד.
 • דרכים אלו מחברות בין ערים ראשיות.
 • אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
3519
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש התמרור?

 • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב, למעט לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי.
 • נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית.
 • נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
 • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על ארבעה גלגלים.
3531
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: מה משמעות התמרור?

 • התקדם בזהירות (תמרור נייד).
 • עצור והמתן להוראות המכוון.
 • סע נסיעה רצופה. העצירה אסורה.
 • סע במהירות.
3538
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: מה משמעות התמרור?

 • הכניסה אסורה רק לרכב מסחרי שרוחבו גדול מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
 • הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב שרוחבו פחות מן הרוחב הרשום בתמרור.
3509
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

 • כן.
 • כן. הכניסה אסורה לתלת - אופנוע בלבד.
 • כן. הכניסה מותרת לכל רכב מנועי בדרך לפניך.
 • לא.
3505
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרורים?

 • בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ-60 קמ"ש; ביום – מותר.
 • הגבלת משקל – 60 טונות.
 • מהירות מיוחדת: בזמן ערפל או אובך אסור לנסוע מהר יותר מן הרשום.
 • מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
3512