תרגול רכב פרטי / שיעור 6

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: מה פירוש התמרור?

 • מחסום לפני מפגש מסילת ברזל.
 • העצירה והחנייה אסורות, פרט לאוטובוסים.
 • החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה.
 • עצירת רגע מותרת אך החנייה אסורה.
3680
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

 • השלט הצהוב הוא שלט פרסום לבעל העניין.
 • השלט אינו תמרור ולכן המסר אינו חוקי.
 • המסר שבתמרור מוגבל לדרך עירונית בלבד.
 • התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר ועניין.
3963
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?

 • נהג רכב המבקש להמשיך בנסיעה ישר.
 • נהג רכב המבקש לפנות שמאלה וכן הנהג הממשיך בנסיעה ישר.
 • כל נהג רכב המתקרב אל הצומת.
 • נהג רכב המבקש לפנות שמאלה.
3957
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?

 • עצור לפני המסילה עד לאחר שהרכבת עברה.
 • אל תיכנס אל הנתיב הזה ואל תמשיך את הנסיעה בו.
 • האט לפני מפגש מסילת הברזל. אם רכבת מתקרבת – עצור.
 • האט לפני מפגש מסילת הברזל – ועבור את המסילה ללא עיכוב או הפרעה.
3679
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

 • אלה תמרורים זמניים בדרך שאינה עירונית בלבד, שתוקפם מוגבל לשלושה חודשים.
 • אלה תמרורים או סימונים המסומנים בקטעי דרך שבהם קיימת סכנה, שלא נקבע לגביה תמרור מיוחד.
 • הם מסמנים אתר של עבודה בדרך.
 • אלה תמרורים בצבע מיוחד, שנועד לבלוט בתנאי מזג האוויר המיוחדים.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

 • על פי התמרור אסור כלל לעקוף בעת הנסיעה.
 • על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת.
 • על פי התמרור אסור לרכב פרטי לעקוף אופנוע.
 • על פי התמרור אסור לאופנוע לעקוף רכב פרטי.
3505
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

 • דרך מהירה.
 • כביש ללא מוצא.
 • דרך ראשית שאינה עירונית.
 • דרך עירונית.
3960
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

 • התמרור השמאלי סותר את התמרור הימני.
 • תמרור "תן זכות קדימה" חייב להיות מוצב על הכביש מימין.
 • תמרור המורה על כביש חד-סטרי חייב להיות מוצב מעל לכביש.
 • תמרור המורה על כביש חד-סטרי יוצב בצדו השמאלי של הכביש.
3911
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: מה פירוש התמרור?

 • הכביש הולך וצר.
 • קצה קטע של דרך הררית.
 • חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות בדרך.
 • מסמן מקום עצירה לרענון של נהגים. חובה להדליק אור צהוב או אור אדום מהבהב.
3759
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

 • הדלק אורות והיכנס לקטע, זכות הקדימה היא שלך.
 • צפור ממושכות והיכנס לקטע.
 • תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
 • היכנס לקטע כרגיל והשתדל לחלוף על פני הרכב שממול.
3579
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?

 • תעצור תמיד במקום שבו שדה הראייה הוא הטוב ביותר.
 • אחרי קו העצירה, ובאין קו עצירה – עצור לפני קו הצומת.
 • אחרי מעבר החצייה, ובאין מעבר חצייה – במקום שבו שדה הראייה הטוב ביותר.
 • לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - עצור לפני מעבר החצייה.
3190
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

 • יעקוף את התמרור מימינו או משמאלו וימשיך קדימה.
 • יאט במקום שבו מבוצעת עבודה בדרך וימשיך את נסיעתו.
 • יעצור לפני התמרור ויפנה ימינה או שמאלה.
 • יאט את נסיעתו לפני הצומת וימשיך רק בכיוונים המסומנים בחצים שבתמרור.
3684
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: על פי התמרורים, למה יש לצפות?

 • מפגש מסילת ברזל – לאחר שפנינו שמאלה.
 • מעבר חצייה להולכי רגל.
 • כניסה לדרך עירונית.
 • מפגש מסילת ברזל – אם נמשיך בנסיעה ישר.
3912
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?

 • מקום חנייה מוסדרת על ידי הרשות המקומית.
 • הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
 • מקום עצירה וחנייה לפני מפגש מסילת ברזל.
 • כל עצירה או חנייה אסורות.
3682
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?

 • עליך לעצור ולכבות את מנוע הרכב.
 • החנייה והעצירה אסורות. עליך לעבור את המחסום מימינו.
 • עליך לעצור לפניו ולא להמשיך בנסיעה.
 • עליך להמשיך את נסיעתך בזהירות מסביב למחסום או מתחתיו.
3680
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה פירוש התמרור?

 • הצטלבות דרכים לפניך.
 • צומת הסתעפות שמאלה.
 • מותר לנסוע רק שמאלה.
 • כביש ללא מוצא מימין.
3685
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה המשותף לתמרורים אלו?

 • הם מוצבים רק באתרי עבודה.
 • הם מוצבים רק בדרך מהירה.
 • הם מוצבים רק בדרך עירונית.
 • הם מוצבים רק בדרך שאינה עירונית.
3786
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: מה פירוש התמרור?

 • עמודי הכוונה: קצה הדרך.
 • סימון מקום מעבר צר או מכשול.
 • גשר רחב לפניך.
 • הכביש הולך ומתרחב.
3683
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: מה משמעות התמרור?

 • הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף (בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה).
 • הכוונה מוקדמת לנתיבים לפני צומת ומוצב תמיד מצד שמאל של הכביש.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בלבד ומוצב תמיד בצד הימני של הכביש.
 • הכוונה למרכז האזור, העיר, המקום.
31007
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: מה פירוש התמרור?

 • תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים.
 • תמרור מודיעין בצורת מרובע.
 • תמרור לאזהרה, להוריה או לאיסור, המיועד לרכב ציבורי בלבד.
 • שלט המשמש לכל מיני מסרים לא מחייבים.
31022
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

 • כל כלי הרכב המתקרבים ימשיכו בכיוון החץ.
 • ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
 • ישר ושמאלה – לאוטובוסים בלבד.
 • ישר בכיוון החץ בלבד – לרכב שאינו רכב ציבורי.
3966
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?

 • הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר.
 • הרכב הראשון המגיע לגשר.
 • הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
 • הרכב הקרוב.
3976
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: מה פירוש התמרור?

 • עבור את המכשול מצד ימין.
 • סע ימינה בלבד.
 • נתיב מיוחד המיועד לתחבורה ציבורית בלבד.
 • עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
3785
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: מה פירוש התמרור?

 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • קצה אזור דרכים שאינן עירוניות.
 • קצה אזור האסור לחניית רכב מסחרי.
 • קצה המקום או הקטע המותר לחנייה על הכביש, או על המדרכה..
31036
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?

 • הנסיעה בנתיב זה אסורה.
 • התנועה אסורה לרכב הבא ממול.
 • צומת הצטלבות לפניך.
 • בנתיב זה משתמשת תחבורה ציבורית בלבד.
3677
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש התמרור?

 • עבודות בדרך.
 • זהירות, פסי האטה לפניך.
 • זהירות, כביש משובש לפניך.
 • הולכי רגל לפניך.
3416
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

 • סימון מעקה בטיחות.
 • מחסום רכבת לפניך באתר של עבודות.
 • מפגש מסילת ברזל לפניך בעוד 300 מטרים.
 • עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
3690
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

 • ישר ושמאלה.
 • ישר בלבד.
 • ישר וימינה.
 • ישר ופרסה שמאלה.
3796
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:

 • כביש ללא מוצא.
 • דרך עירונית.
 • דרך שאינה עירונית ואינה דרך מהירה.
 • דרך מהירה.
3960
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרור?

 • צומת הצטלבות לפניך.
 • אסור לעבור לנתיב הסמוך, מימין או משמאל. חובה להמשיך בנתיב זה.
 • הנסיעה בנתיב זה מותרת לרכב דו-גלגלי בלבד.
 • הנסיעה בנתיב זה אסורה.
3677