תרגול רכב פרטי / שיעור 1

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?

 • רק אם צבעו לבן.
 • רק בתחום דרך עירונית.
 • רק אם מוצב לצדו תמרור אחר.
 • תמיד.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה פירוש התמרור?

 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • קצה אזור דרכים שאינן עירוניות.
 • קצה אזור האסור לחניית רכב מסחרי.
 • קצה המקום או הקטע המותר לחנייה על הכביש, או על המדרכה..
31036
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

 • אסור לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול מותר – כשהדרך פנויה.
 • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול יש זכות קדימה.
 • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול אסור לחצות אותם.
 • מותר לך לעבור את הקווים, כי יש לך זכות קדימה.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: מה פירוש התמרור?

 • עבודות בדרך.
 • זהירות, פסי האטה לפניך.
 • זהירות, כביש משובש לפניך.
 • הולכי רגל לפניך.
3416
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

 • סימון מעקה בטיחות.
 • מחסום רכבת לפניך באתר של עבודות.
 • מפגש מסילת ברזל לפניך בעוד 300 מטרים.
 • עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
3690
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה פירוש התמרור?

 • מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
 • לאורך קטע של 2,500 מטרים יש עלייה תלולה המתחילה עתה.
 • בעוד 2,500 מטרים מתחילה ירידה תלולה.
 • בעוד 2,500 מטרים מתחילה עלייה מסוכנת.
3483
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

 • עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
 • היכון לנסיעה. מיד יתחלף האור ברמזור לירוק.
 • המשך בנסיעה. האור ברמזור יתחלף מיד לאור ירוק.
 • מותר לנסוע ישר, ימינה ושמאלה.
3667
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה משמעות התמרור?

 • התקדם בזהירות (תמרור נייד).
 • עצור והמתן להוראות המכוון.
 • סע נסיעה רצופה. העצירה אסורה.
 • סע במהירות.
3538
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?

 • 127
 • 107
 • 151
 • 150
31803
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

 • לעקוף את הרכב שלפנים, מכיוון שמוטב לנסוע בכביש פנוי.
 • להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
 • להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים, כדי שלא יסונוור.
 • להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני השמש.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: מה פירוש התמרור?

 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך מהירה.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
 • הכוונה מוקדמת ליציאה מיעדים בדרך עירונית.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני מחלף בדרך עירונית.
31078
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

 • סע באחד משני הנתיבים הימניים.
 • אחרי השילוט מותר לך להשתמש בכל הנתיבים.
 • סע בנתיב הימני בלבד.
 • עצור מתחת לחץ הירוק.
3726
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: מה פירוש התמרור?

 • עמודי הכוונה: קצה הדרך.
 • סימון מקום מעבר צר או מכשול.
 • גשר רחב לפניך.
 • הכביש הולך ומתרחב.
3683
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

 • התמרור השמאלי סותר את התמרור הימני.
 • תמרור "תן זכות קדימה" חייב להיות מוצב על הכביש מימין.
 • תמרור המורה על כביש חד-סטרי חייב להיות מוצב מעל לכביש.
 • תמרור המורה על כביש חד-סטרי יוצב בצדו השמאלי של הכביש.
3911
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

 • שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
 • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור ירוק יציב (לא מהבהב).
 • שים לב! מיד אחריו יופיעו אור צהוב עם אור אדום.
 • שים לב! מיד לאחריו יופיע אור צהוב מהבהב (לא יציב).
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה מסמל התמרור?

 • כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב.
 • כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע בנהיגה.
 • תחנת תדלוק.
 • תחנת תידלוק למשאיות בלבד.
3600
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • מגרש חנייה והסדרי חניית אופניים.
 • חניון מורשה לרכב ציבורי לפניך.
 • מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
 • מעבר חצייה להולכי רגל.
3649
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: מה פירוש התמרור?

 • מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • מותר לך לנסוע בכל נתיב בכביש.
 • לך יש זכות קדימה על פני כלי הרכב המתקרבים ממול.
3473
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: מה פירוש התמרור?

 • גודש תנועה לפניך.
 • מספר הנתיבים הולך וקטן.
 • הכביש הולך וצר מצד ימין.
 • גשר צר לפניך.
3414
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?

 • ס-130
 • ס-55
 • ס-31
 • ס-131
31801
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?

 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
3967
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: מה משמעות התמרור?

 • פנס כתום מהבהב – מתריע על התקרבות למפגש מסילת ברזל.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – מתריע על התקרבות להתמזגות דרכים.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – כאשר הרמזור יצא מכלל פעולה.
 • פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
31321
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

 • תחילת דרך משובשת לפניך.
 • שטח הפרדה בדרך שאינה עירונית.
 • בקרוב יסומן קו הפרדה רצוף כפול.
 • כביש חד-סטרי לפניך.
3639
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

 • מותר, כששטח ההפרדה סלול.
 • מותר, בתנאי שהנסיעה זהירה ואטית.
 • אסור.
 • מותר, רק לשם חצייתו.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה מורה התמרור?

 • האט ותן זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
 • עצור ותן זכות קדימה.
 • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.
3184
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

 • הפרדה בין נתיב לתחבורה ציבורית לנתיבים אחרים.
 • הפרדה בין רכב לא מנועי לרכב מנועי.
 • הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.
 • שטח הפרדה בכביש חד-סטרי.
3636
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: מה משמעות התמרור?

 • קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
 • קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה.
 • קצה קטע הדרך העירונית.
 • אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד.
3493
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

 • תלוי בעומסי התנועה.
 • ארבע פעמים.
 • פעם אחת.
 • שלוש פעמים.
3093
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

 • מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
 • אסור לעקוף – עד למקום שבו מוצב תמרור "קצה איסור עקיפה".
 • אסור לעקוף – עד למקום ששם הופך קו הקטעים לקו רצוף.
 • מותר לך לעקוף רכב אטי בלבד.
3557
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?

 • פ-151
 • ס-130
 • ס-131
 • ס-31
31802