תרגול רכב פרטי / שיעור 1

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: כיצד מסומן מעבר חצייה?

 • 413, 226
 • 811, 306
 • 136, 135
 • 901, 707
31769
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא מתקרב למנהרה?

 • 633
 • 634
 • 127פ
 • 138
31278
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס פרטי זעיר שמשקלו הכולל 2,700 ק"ג?

 • כן.
 • לא.
 • כן – מהשעה 21:00 עד לשעה 05:30, בימי חול בלבד.
 • כן, אבל רק בסופי שבוע.
3627
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:

 • 802
 • 804
 • 720
 • 821
31572
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:

 • עצור רק אם אתה נמצא בנתיב השמאלי.
 • עצור רק אם אתה מתכוון לפנות שמאלה.
 • עצור בכל אחד משני הנתיבים.
 • עצור רק אם אתה נמצא בנתיב הימני.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

 • 613
 • 615
 • 617
 • 616
31760
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

 • 220
 • 306
 • 149
 • 136
31570
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה פירוש התמרור?

 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך מהירה.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
 • הכוונה מוקדמת ליציאה מיעדים בדרך עירונית.
 • הכוונה מוקדמת ליעדים לפני מחלף בדרך עירונית.
31078
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: מה פירוש התמרור?

 • קצה המקום או הקטע האסור לחנייה.
 • קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
 • התחלת קטע חנייה בתשלום.
 • קצה המקום או הקטע המותר לחנייה רק לאופנועים.
31519
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?

 • 630
 • 612
 • 611
 • 629
31204
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?

 • 411
 • 635
 • 414
 • 146
31569
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: מה פירוש התמרור?

 • הכוונה ליעדים בדרכים מהירות.
 • הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
 • הכוונה ליציאה מדרך מהירה.
 • הכוונה ליעדים בדרך שאינה עירונית.
31123
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: איזה תמרור פירושו: מחסום לפני מפגש מסילת ברזל?

 • 404
 • 403
 • 113
 • 511
31387
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

 • תמרור 217.
 • תמרור 216.
 • תמרור 219.
 • תמרור 218.
31348
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: חנייה בתחנת אוטובוס:

 • מותרת בשבתות ובחגים לאופנועים בלבד, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 • מותרת בשבתות ובחגים לרכב פרטי בלבד, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס
 • מותרת בשבתות ובחגים לכל סוגי כלי הרכב.
 • מותרת בשבתות ובחגים לרכב מסחרי בלבד, בהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה פירוש התמרור?

 • מעבר צר זמני בדרך לפניך.
 • אתה רשאי להגדיל את המהירות, כי הגעת לקצה המנהרה.
 • היזהר, תעלה גדולה לפניך.
 • מנהרה בדרך שלפניך.
31219
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

 • 219
 • 412
 • 227
 • 414
31477
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: מה ההבדל בין התמרורים?

 • תמרור 146 מזהיר מפני חיות בר בדרך. תמרור 411 אוסר כניסה של בעלי חיים.
 • שני התמרורים שייכים לקבוצת תמרורי הוריה ומזהירים את הנהג מפני בעלי חיים שונים בדרך.
 • שני התמרורים שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים את הנהג מפני בעלי חיים שונים בדרך.
 • תמרור 146 אוסר כניסה של בעלי חיים. תמרור 411 מזהיר מפני חיות בדרך.
31556
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?

 • 815
 • 221
 • 901
 • 216
31535
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

 • 413
 • 226
 • כולם.
 • 414
31507
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: מה פירוש התמרור?

 • ירידה תלולה שאורכה 2,500 מטר מתחילה עתה.
 • בעוד 2,500 מטר תתחיל עלייה תלולה.
 • ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
 • קצה קטע של ירידה שאורכה 2,500 מטר.
31237
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: מה ההבדל בין התמרורים?

 • תמרור 505 מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים. תמרור 506 מציין תחנת רכבת מקומית.
 • תמרור 505 מציין תחנת רכבת קלה. תמרור 506 מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים.
 • תמרור 505 מציין תחנת אוטובוסים פרטיים. תמרור 506 מציין תחנת רכבת מקומית.
 • תמרור 505 מציין תחנה לאוטובוסים בדרך מהירה. תמרור 506 מציין תחנה לאוטובוסים ציבוריים בדרך עירונית בלבד.
31390
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: מה פירוש התמרור?

 • המרחק עד הכביש הקרוב (בק"מ).
 • מספרה של דרך ראשית.
 • מספרה של דרך מהירה.
 • המרחק עד לצומת הקרוב (בק"מ).
31073
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: מה פירוש התמרור?

 • מקום חנייה מאושר לרכב ציבורי.
 • אתה מתקרב לתחנה של רכבת מקומית.
 • מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
 • זהירות, מקום מאושר למטווח ירי.
31307
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה משמעות התמרור?

 • תחנת מוניות. אסורה עצירה וחנייה של כלי רכב שאינו מונית.
 • התחלת תחום תחנת אוטובוס ציבורי.
 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
3571
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

 • לא, כי מידותיו קטנות ממידותיהם של התמרורים הרגילים.
 • לא, התמרור אינו מחייב. הוא בגדר המלצה בלבד.
 • לא, כי הוא לא אושר על ידי משרד הרישוי.
 • כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

 • זה סימן שמיד יופיע האור הירוק היציב (לא מהבהב) ויהיה אפשר להמשיך בנסיעה.
 • זה סימן שמיד יופיע האור האדום. יש להתכונן לעצירה או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת.
 • זה סימן שמיד יופיע האור הצהוב המהבהב. יש להגביר את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת.
 • זה סימן שמיד יופיע האור הירוק המהבהב. יש להגביר את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?

 • 209
 • 212
 • 207
 • 208
31467
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו מרוסק:

 • אסור לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול מותר – כשהדרך פנויה.
 • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול יש זכות קדימה.
 • מותר לך לעבור את הקווים, אבל לרכב שממול אסור לחצות אותם.
 • מותר לך לעבור את הקווים, כי יש לך זכות קדימה.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרור?

 • לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
 • לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה לפני כניסה לאזור של שדה תעופה.
 • לוח נייד מהבהב: לצורך פרסום לנוהגים בכלי הרכב.
 • לוח נייד מהבהב: לפני מעבר מדרך שאינה עירונית לדרך מהירה.
31711