תרגול רכב פרטי / שיעור 1

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

 • באזור שמשמאל לקו מותר לחנות בדרך מהירה.
 • קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
 • האזור שמימין לקו מותר לחנייה בדרך מהירה.
 • אסור לנסוע בין הקווים הצהובים.
3643
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה פירוש התמרור?

 • כביש חד-סטרי לפניך.
 • לך יש זכות קדימה בדרך שלפניך.
 • מותר לנסוע בנתיב זה.
 • הנסיעה בנתיב זה אסורה.
3675
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: מה משמעות הסימון על פני הכביש?

 • האט! כביש משובש לפניך.
 • אזהרה: עובדים בכביש.
 • מקום עצירה לסוג מסוים של רכב במקום שאין בו מפרץ.
 • אזור חנייה לרכב נוסעים פרטי.
3661
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: מה פירוש התמרור?

 • מותר לנסוע בנתיב זה.
 • מותר לנסוע בנתיב זה בלילה בלבד.
 • עבור לנתיב שמשמאל.
 • הנסיעה בנתיב זה אסורה.
3676
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: מה פירוש האור המופיע ברמזור?

 • המשך בנסיעתך: מיד יופיע האור הירוק.
 • עצור – אל תמשיך בנסיעה כל עוד דולק האור האדום.
 • הגבר את מהירות נסיעתך לפני הצומת המרומזר, כדי לעבור לפני שהאור ברמזור יתחלף.
 • אתה רשאי להמשיך בנסיעתך לאחר שבדקת כי הצומת פנוי.
3608
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

 • התקדם - מותר לנסוע קדימה כשהדרך פנויה.
 • מותר להמשיך לנוע ישר בזהירות, אחרי עצירה.
 • עבור את המפגש בנסיעה אטית.
 • עצור תמיד לפני מפגש מסילת הברזל, ואל תמשיך לנסוע כל עוד האורות מהבהבים.
3674
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

 • העקיפה משמאל מותרת.
 • עצור. סטה לנתיב השמאלי עכשיו.
 • מהנתיב הזה חייבים לפנות שמאלה בצומת הקרוב.
 • עליך לסטות לנתיב שמשמאל.
3651
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • מקום חנייה לכלי רכב לפניך.
 • קו עצירה – מקום עצירת רכב כשיש חובת עצירה.
 • קו המתנה (במקום שלא מוצב בו תמרור).
 • קו חנייה - מקום החנייה לרכב או לבעלי חיים.
3647
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

 • העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב, הרשום בתמרור שהוצב במקום.
 • מקום חנייה לרכב דו-גלגלי.
 • מקום שהעצירה בו מותרת רק לרכב שאינו מנועי.
 • העצירה בתוך השטח המסומן מותרת לכל סוגי הרכב.
3662
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?

 • הגבר את מהירות הנסיעה לפני המפגש.
 • רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
 • עצור לפני הצומת המרומזר.
 • היכון לעצירה לפני הצומת המרומזר.
3673
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

 • התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל לחצות בבטחה את הכביש.
 • עצור ואל תמשיך בנסיעה עד שיכבה האור הצהוב המהבהב ברמזור.
 • התעלם ממנו. הוא מכוון להולכי רגל בלבד.
 • עצור תמיד לפני מעבר חצייה, גם אם אין איש במעבר.
3672
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: מה פירוש האור המופיע ברמזור?

 • אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי.
 • התחל בנסיעה עם הופעת האור הצהוב.
 • המתן ואל תעבור – עד שיופיע אור צהוב.
 • המשך בנסיעה רק כשהאור יתחיל להבהב.
3666
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: מה פירוש האור המופיע ברמזור?

 • עצור עצירת רגע, תן זכות קדימה והמשך בזהירות.
 • אם הצומת פנוי מותר לעבור אותו בזהירות, בלי לעצור.
 • אור אדום - עצור, אלא אם כן אי אפשר לעצור בבטחה.
 • אור אדום - עצור.
3664
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: מה פירוש התמרור?

 • פניית עקלתון שמאלה או ימינה.
 • השתלב בתנועה בנתיב הסמוך מימין או משמאל.
 • נתיב סגור. אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב התמרור.
 • עבודות בכביש – סע בכיוון החץ המתאים.
3670
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

 • מותר לנסוע שמאלה בלבד.
 • מותר לנסוע ישר (קדימה) או שמאלה.
 • מותר לנסוע ימינה בלבד.
 • מותר לפנות שמאלה מכל נתיב.
3644
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

 • כל רכב שנוסעים בו שישה נוסעים לפחות רשאי להמשיך ישר קדימה.
 • לרכב פרטי מותר לנסוע ישר בזהירות.
 • רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.
 • הנסיעה ישר מותרת לכל רכב, אך יש לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
3652
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

 • עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
 • היכון לנסיעה. מיד יתחלף האור ברמזור לירוק.
 • המשך בנסיעה. האור ברמזור יתחלף מיד לאור ירוק.
 • מותר לנסוע ישר, ימינה ושמאלה.
3667
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

 • רק מהנתיב הימני.
 • מהנתיב השמאלי שבכיוון נסיעתך.
 • מכל אחד משני הנתיבים המסומנים.
 • אסור לפנות שמאלה כלל.
3644
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • מגרש חנייה והסדרי חניית אופניים.
 • חניון מורשה לרכב ציבורי לפניך.
 • מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
 • מעבר חצייה להולכי רגל.
3649
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: מה פירוש הסימון על פני הכביש?

 • אי תנועה, המסומן במרכז הכביש.
 • מקום שמותרת בו חנייה רק לזמן קצר.
 • מקום שבו החנייה אסורה.
 • אזור חנייה לרכב ציבורי.
3659
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?

 • עבור ופנה את הצומת במהירות, לכל כיוון שברצונך לנסוע.
 • אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ.
 • הפנייה בכיוון החץ מותרת לרכב ציבורי בלבד.
 • התקדם ישר או ימינה בלבד.
3669
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: מה פירוש הסימון על פני הכביש?

 • מקומות חנייה ועצירה רק לרכב דו-גלגלי.
 • מקומות עצירה רק לרכב שאינו מנועי.
 • אזור אסור לחנייה לכל רכב.
 • מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
3663
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

 • אסור לנהג לחצות את קו ההפרדה, אך מותר לו לפנות פניית פרסה שמאלה.
 • הרכב המסומן צריך לנסוע מצדו השמאלי של הקו הרצוף.
 • לרכב המסומן מותר לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
 • נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים ואסור לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
3641
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

 • מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
 • החנייה או העצירה ליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בדרך עירונית.
 • הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי תנועה בנויים.
 • מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד.
3657
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

 • מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים מצד ימין של הקו הרצוף.
 • עליך לנסוע תמיד מצדם הימני של הקווים.
 • אסור לך לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
 • עליך להאט ולעבור לצד הכביש השמאלי.
3642
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

 • העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
 • מקום לחנייה מוסדרת באמצעות כרטיסי חנייה.
 • הסימון מיועד להדגשת שטחי הפרדה, מדרכות ואיי תנועה, ואין בו כל הגבלה.
 • מותרת עצירה אך אסורה חנייה לאורך האזור המסומן אדום/לבן.
3658
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

 • עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת חובת עצירה.
 • עצור רק כשהקו מסומן לפני מפגש מסילת ברזל.
 • חובה לעצור תמיד בזמן תאורה.
 • עצור תמיד לפני קו העצירה.
3647
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

 • עצור במקום העצירה המקובל והמתן לאור הירוק.
 • עצור בתוך הצומת והמתן לאור הירוק.
 • התעלם מהרמזור והמשך בנסיעתך – הכול בסדר.
 • התקדם בזהירות ונהג על פי התמרורים המוצבים בצומת.
3186
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: מה פירוש הסימון על פני הכביש?

 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • תנועה חד-סטרית לפניך.
 • איי תנועה (בצורות שונות) מסומנים על הכביש בצבע לבן.
 • חצים לנסיעה דרך הצומת – מותר לעבור בצומת רק בכיוון החץ.
3656
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • הפנייה שמאלה מן הנתיב השמאלי אסורה.
 • מותר לנסוע קדימה בלבד.
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
 • שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.
3644