תרגול רכב פרטי / שיעור 1

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי (כביש חד-סטרי לפניך).
 • הכניסה אסורה לרכב מנועי (כביש חד-סטרי לפניך).
 • כביש סגור – בשני הכיוונים – לכל רכב.
 • הכניסה אסורה בנתיב המסומן מתחת לתמרור.
3490
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה פירוש התמרור?

 • זהירות! רכב מנועי דו-גלגלי.
 • תן זכות קדימה לרוכבי אופנועים.
 • שביל לרוכבי אופניים.
 • תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.
3419
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה באזור החצייה.
 • נהג בזהירות. אין לחצות מסלול של רכבת קלה.
 • עצור ותן זכות קדימה לרכבת קלה.
 • המשך בנסיעה רגילה – לך זכות קדימה באזור החצייה.
3445
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
 • הגבר מהירות כדי לסיים את התנועה בקטע בזמן קצר.
 • המשך בנסיעה במהירות הרגילה – זכות הקדימה שלך.
 • הימנע משימוש בעת הנסיעה בנתיב הימני.
3495
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: מה פירוש התמרור?

 • זכות הקדימה בדרך הצרה היא שלך.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • מגבלות בתנועה מימין הדרך.
3495
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה פירוש התמרורים?

 • אסורה פניית פרסה לשמאל בלבד.
 • הפנייה שמאלה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
 • אסורה פנייה שמאלה ופניית פרסה שמאלה.
 • הפניה הקרובה שמאלה או הפניה הקרובה ימינה - בהתאמה - אסורות.
3492
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: מה פירוש התמרור?

 • זהירות! כביש משובש.
 • זהירות! מכשולים בדרך.
 • זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
 • זהירות! שטחים מתים.
3484
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה פירוש התמרור?

 • עצור! הנסיעה מותרת רק לרכב חקלאי.
 • תן זכות קדימה לטרקטורים הנוסעים בקטע.
 • הכניסה לטרקטורים אסורה.
 • זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
3486
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • תן זכות קדימה לרכב חקלאי בדרך מהירה.
 • הדלק אורות והיצמד לימין הדרך.
 • צפור ברציפות להזהרת נהגי הטרקטורים.
 • האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
3486
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: מה משמעות התמרור?

 • קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
 • קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה.
 • קצה קטע הדרך העירונית.
 • אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד.
3493
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: מה משמעות התמרור?

 • תמרור מודיעין: הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי בשני הכיוונים.
 • תמרור אזהרה: הכניסה אסורה לרכב מנועי בשני הכיוונים.
 • כביש דו-סטרי לפניך.
 • אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
3491
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: מה פירוש התמרור?

 • זהירות, עובדים בכביש.
 • זהירות. סכנת החלקה.
 • זהירות! שמור מרחק.
 • גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).
3439
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • בהתקרבך למסילה צפור, פתח חלון והאזן לרעש הרכבת.
 • עצור תמיד לפני המסילה, הבט ימינה ושמאלה והמשך בנסיעתך.
 • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
 • עבור את המסילה במהירות.
3441
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: מה משמעות התמרור?

 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • אסורה הכניסה לאופנוע.
 • הכניסה אסורה לכל רכב מנועי.
 • הכניסה מותרת לאופנוע.
3503
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • התרחק משפת הכביש הימנית.
 • סע בשמאל הכביש כדי לא לסכן איש.
 • האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
 • זכות הקדימה שלך. המשך לנסוע במהירות.
3419
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?

 • רשאי, רק בכביש חד-סטרי.
 • כן.
 • רשאי, ביום בלבד.
 • לא.
3497
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה פירוש התמרור?

 • מפגש מסילת ברזל.
 • מפגש מסילת ברזל – יותר ממסילה אחת.
 • תמרור אזהרה לפני תחנת רכבת.
 • תמרור אזהרה 500 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל.
3441
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: מה פירוש התמרור?

 • תחנה לרכבת נוסעים.
 • זהירות! אוטובוס חשמלי לפניך.
 • זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
 • זהירות! מפגש מסילת ברזל.
3445
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

 • תמרור מודיעין.
 • תמרור הכוונה.
 • תמרור הוריה או איסור.
 • תמרור אזהרה.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: מה פירוש התמרור?

 • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור עקיפה.
 • קצה קטע דרך שאינה עירונית.
 • קצה קטע דרך עירונית.
 • קצה קטע הדרך שבו משאיות רשאיות לנסוע בשול.
3386
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט בגלל עבודות בכביש.
 • האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך.
 • האט – כביש משובש לפניך.
 • האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
3484
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

 • לא. זהו תמרור אזהרה ואין הוא בא להחליף תמרורי מתן זכות קדימה.
 • לא. רק תמרורי הוריה מורים על מתן זכות קדימה.
 • לא. התמרור שייך לקבוצת תמרורי הוריה ואינו מחייב מתן זכות הקדימה.
 • כן. עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך שלפניך.
3436
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: מה פירוש התמרור?

 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב אטי בלבד.
 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב ציבורי בלבד.
 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב שאינו מנועי הנע על יותר משישה גלגלים.
3497
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: מה מחייב התמרור?

 • לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
 • הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה.
3443
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה פירוש התמרור?

 • מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
 • לאורך קטע של 2,500 מטרים יש עלייה תלולה המתחילה עתה.
 • בעוד 2,500 מטרים מתחילה ירידה תלולה.
 • בעוד 2,500 מטרים מתחילה עלייה מסוכנת.
3483
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • התכונן לאפשרות של האטה, שים לב לגודש התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך.
 • הגבר מהירות ועקוף את כלי הרכב הנוסעים לאט בדרך.
 • הישמע להוראות העובדים בכביש והתקדם בהתאם לסימונים.
 • המשך בנסיעתך ושים לב להתנהגותם של כלי הרכב מימינך.
3439
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: מה משמעות התמרור?

 • אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה שמאלה.
 • הפנייה שמאלה אסורה.
 • פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
 • אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות החשכה בלבד.
3494
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: מה פירוש התמרור?

 • אסורה כניסת רכב פרטי.
 • אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
 • אסורה חניית כל רכב.
 • אסורה כניסת כל רכב, פרט לרכב נוסעים פרטי.
3501
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

 • הכניסה מותרת בכביש דו-סטרי בלבד.
 • הכניסה אסורה בהחלט.
 • הכניסה אסורה בדרך מהירה בלבד.
 • כן, בתנאי שאין לו רכב צדי.
3501
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה משמעות התמרור?

 • הפנייה ימינה היא לכביש חד-סטרי.
 • הפנייה ימינה מותרת לרכב אטי בלבד.
 • ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
 • הפנייה ימינה אסורה.
3482