תרגול רכב פרטי / שיעור 1

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

 • 307
 • 130
 • 135
 • 132
3394
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

 • 703
 • 705
 • 702
 • 122
3405
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

 • 132
 • 131
 • 133
 • 128
3372
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

 • 815
 • 819
 • 513
 • 512
3402
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

 • 202
 • 203
 • 205
 • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.
3380
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

 • 307
 • 303
 • 121
 • 301
3387
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

 • 302
 • 309
 • 308
 • 303
3404
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

 • 402
 • 618
 • 307
 • 401
3397
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: מטרתו של תמרור מודיעין:

 • לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
 • להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג.
 • להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך.
 • לקבוע איסורים.
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: בתחילת הקטע מוצב תמרור 308. איזה תמרור יוצב לבאים ממול?

 • 622
 • 145
 • 307
 • 504
3390
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?

 • לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך בדרך.
 • אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך.
 • עליך להיזהר ולהימין, כי תנועה דו-סטרית לפניך.
 • אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה שממולך בדרך.
3381
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

 • 130
 • 134
 • 128
 • 133
3371
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: מה פירוש התמרור?

 • עבודות בכביש.
 • כביש משובש.
 • דרך הררית.
 • פסי האטה לפניך.
3407
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

 • 226
 • 306
 • 220
 • 136
3376
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: איזה תמרור מורה לעבור מקום מסומן מצדו השמאלי בלבד?

 • 123
 • 214
 • 215
 • 213
3382
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

 • 428
 • 205
 • 429
 • 431
3395
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

 • 434
 • 433
 • 817
 • 432
3393
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

 • 701
 • 122
 • 703
 • 702
3405
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

 • 308
 • 402
 • 307
 • 401
3373
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

 • 432
 • 627
 • 626
 • 435
3400
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

 • 310
 • 308
 • 504
 • 301
3403
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

 • 226
 • 220
 • 136
 • 306
3375
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?

 • 424
 • 426
 • 432
 • 504
3396
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

 • 135
 • 139
 • 150
 • 301
3377
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: מה משמעות התמרור?

 • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
 • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
 • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
 • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.
3385
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?

 • 438
 • 304
 • 302
 • 402
3391
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

 • 618
 • 145
 • 620
 • 308
3378
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: מה משמעות התמרור?

 • אסור למשאיות לעקוף רכב נוסעים פרטי.
 • אסור לרכב נוסעים פרטי לעקוף משאיות.
 • קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה.
 • אין לעקוף אוטובוס.
3386
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

 • 424
 • 218
 • 407
 • 418
3383
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה ההבדל בין התמרורים?

 • אין הבדל ביניהם.
 • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
 • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.
3384