תרגול רכב פרטי / שיעור 5

40:00
0 / 30

שאלה מספר 1: מה פירוש התמרור?

 • מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
 • שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל.
 • שבילים נפרדים לאופניים בדרך מהירה.
 • שביל לאופניים בלבד.
3577
40:00
0 / 30

שאלה מספר 2: מה מסמל התמרור?

 • תחנת עזרה ראשונה.
 • בית חולים.
 • בית אבות.
 • מלון חמישה כוכבים.
3599
40:00
0 / 30

שאלה מספר 3: מה פירוש התמרור?

 • טיילת לפניך.
 • שביל לאופניים בלבד.
 • שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד.
 • מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים ולהולכי רגל.
3580
40:00
0 / 30

שאלה מספר 4: מה פירוש התמרור?

 • אסור לנסוע לאחור.
 • תנועה חד-סטרית לפניך.
 • גשר צר. תן זכות קדימה לרכב הבא ממול.
 • זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך.
3579
40:00
0 / 30

שאלה מספר 5: מה פירוש התמרור?

 • זהירות, הולכי רגל בקרבת מקום.
 • הכניסה מותרת להולכי רגל בלבד.
 • הכניסה אסורה להולכי רגל – גם שולי הדרך.
 • המקום אסור למשחקי ילדים.
3578
40:00
0 / 30

שאלה מספר 6: מה פירוש התמרור?

 • סע בכיוון החץ הלבן. אסור לאחרים לנוע בכיוון ההפוך.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • אסור לנסוע לאחור.
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה לגבי התנועה מן הכיוון הנגדי.
3579
40:00
0 / 30

שאלה מספר 7: מה פירוש התמרור?

 • אתה נמצא בכביש שאין בו זכות קדימה.
 • כביש לתחבורה ציבורית.
 • אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
 • מכמונת מהירות משטרתית לפניך.
3595
40:00
0 / 30

שאלה מספר 8: מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לכלי רכב, לרבות עגלת יד.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל כלי רכב.
 • הכניסה מותרת לפרשים בלבד.
 • הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
3575
40:00
0 / 30

שאלה מספר 9: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
 • עצור ואפשר לרכב הבא ממול להמשיך בנסיעתו.
 • המשך בנסיעתך. זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט.
 • צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות קדימה.
3579
40:00
0 / 30

שאלה מספר 10: מה פירוש התמרור?

 • שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
 • שביל לרוכבי אופניים בלבד. אין מעבר להולכי רגל.
 • הכביש פתוח לאופניים ולהולכי רגל.
 • מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים ולהולכי רגל.
3581
40:00
0 / 30

שאלה מספר 11: כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.
 • עצור לפני מפגש מסילת ברזל.
 • קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
 • סע כרגיל. אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
3595
40:00
0 / 30

שאלה מספר 12: מה פירוש התמרור?

 • תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
 • גשר עילי להולכי רגל.
 • מעבר חצייה להולכי רגל כ-150 מטרים לפניך.
 • שביל להולכי רגל בלבד.
3593
40:00
0 / 30

שאלה מספר 13: כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

 • הפנייה תעשה מן הנתיב הימני ביותר.
 • הפנייה תתחיל מן הנתיב המרכזי.
 • מצד שמאל של הכביש, אלא אם כן סומן אחרת.
 • הפנייה שמאלה אסורה בכלל ומותר לנסוע רק קדימה.
3590
40:00
0 / 30

שאלה מספר 14: מה מסמל התמרור?

 • כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב.
 • כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע בנהיגה.
 • תחנת תדלוק.
 • תחנת תידלוק למשאיות בלבד.
3600
40:00
0 / 30

שאלה מספר 15: כיצד תנהג על פי התמרור?

 • צפור והזהר את הולכי הרגל שבמעבר החצייה.
 • המשך בנסיעתך כרגיל והקפד שהולכי הרגל יפנו לך את הכביש.
 • כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
 • הזהר את הולכי הרגל על התקרבותך בצפירה חזקה והדלק את אורות החזית.
3593
40:00
0 / 30

שאלה מספר 16: מה פירוש התמרור?

 • כביש מימין ללא מוצא.
 • יציאת כלי רכב מחניון בימין הכביש.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול והפונה שמאלה.
 • תן זכות קדימה כשאתה פונה ימינה.
3556
40:00
0 / 30

שאלה מספר 17: מה פירוש התמרור?

 • תחנת הסעה לחיילים. מותרת העצירה לרכב צבאי בלבד.
 • תחנה הסעה - עצירת רכב מסחרי אסורה.
 • חנייה לכלי רכב המסיעים חיילים.
 • תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה בלבד (ההמתנה בתחנה אסורה).
3585
40:00
0 / 30

שאלה מספר 18: מה פירוש התמרור?

 • אסור לפנות בסוף הקטע.
 • לך זכות קדימה בדרך הצרה.
 • כביש ללא מוצא.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול בדרך הצרה.
3586
40:00
0 / 30

שאלה מספר 19: מה פירוש התמרור?

 • עצירת רכב אסורה, למעט להורדת נוסעים ולהעלאתם.
 • חנייה לרכב לא מנועי בלבד.
 • חנייה לכלי רכב.
 • תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה של נוסעים בלבד.
3583
40:00
0 / 30

שאלה מספר 20: מה פירוש התמרור?

 • אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
 • חניית כלי רכב אסורה.
 • האט והיכון לעצירה.
 • קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
3597
40:00
0 / 30

שאלה מספר 21: מה פירוש התמרור?

 • יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך.
 • סע בכיוון החץ. הכניסה אסורה לאופניים.
 • כביש מהיר לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
3590
40:00
0 / 30

שאלה מספר 22: מה משמעות התמרור?

 • אסורה חנייה של כל רכב, פרט להורדת נוסעים.
 • קצה תחום תחנת המוניות.
 • עצירה וחנייה של כל רכב אסורות.
 • מכאן ואילך אסורה עצירה למוניות להורדת נוסעים.
3571
40:00
0 / 30

שאלה מספר 23: מה פירוש התמרור?

 • אכסניית נוער.
 • שמורת טבע.
 • חניון מורשה לחניית לילה.
 • בית מלון כפרי (צימר) לפניך.
3602
40:00
0 / 30

שאלה מספר 24: עד היכן תוקפו של התמרור?

 • עד לתמרור "קצה דרך עירונית".
 • עד לתמרור האוסר כניסה.
 • עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו החנייה.
 • עד למחלף הקרוב.
3583
40:00
0 / 30

שאלה מספר 25: כשמוצב התמרור הזה:

 • העצירה מותרת למוניות בלבד.
 • העצירה מותרת לאוטובוס בלבד.
 • מותרת העלאת נוסעים בחגים בלבד.
 • מותרת הורדת עובדים בלבד.
3572
40:00
0 / 30

שאלה מספר 26: מה פירוש התמרור?

 • תחנת רענון לנהגים.
 • חנייה לאמבולנס בלבד.
 • תחנת עזרה ראשונה.
 • תחנת אמבולנסים פרטיים.
3598
40:00
0 / 30

שאלה מספר 27: מה פירוש התמרור?

 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה.
 • סע קדימה בלבד. כל פנייה אסורה.
 • התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב מנועי הבא ממול.
3560
40:00
0 / 30

שאלה מספר 28: מה משמעות התמרור?

 • מקום המיועד למונית, להמתנה לבוא הנוסעים.
 • תחנת מוניות בנמל התעופה.
 • מקום המיועד למונית בקו שירות, להמתנה לבוא הנוסעים.
 • מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד – ללא המתנה לנוסעים.
3572
40:00
0 / 30

שאלה מספר 29: מה פירוש התמרור?

 • זהירות, עבודות בכביש.
 • הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
 • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
 • הכניסה מותרת לטרקטור ולרכב עבודה.
3574
40:00
0 / 30

שאלה מספר 30: מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • הכניסה אסורה לאופניים ולאופנועים.
 • הכניסה אסורה לרכב מנועי הנע על ארבעה גלגלים.
 • כניסה לאופניים בלבד.
3576